Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, RAPPESTAD 14:1 RAPPESTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RAPPESTAD KYRKOGÅRD (akt.), RAPPESTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RAPPESTAD 14:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

RAPPESTAD KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger i ett svagt kuperat odlingsområde.
Kyrkogården har en rektangulär planform i nord/sydlig riktning. Kyrkan ligger strax
söder om kyrkogårdens mitt och kyrkans långhus är orienterat i väst/öst.

Rappestad kyrka
Den äldsta kända kyrkan var en medeltida stenkyrka, troligen från 1200-talet, som
förstördes vid en åskbrand 1785. Den ersattes av en ny kyrkobyggnad uppförd av
byggmästaren Erik Fredberg 1802-1807. Fredberg stod troligen för ritningarna som
justerades vid Överintendentsämbetet av arkitekt Jacob Wulff. Kyrkan fick ett
rektangulärt långhus med rundat korutsprång...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister