Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, NYKIL 3:1 NYKILS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYKILS KYRKOGÅRD (akt.), NYKILS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NYKIL 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

NYKILS KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger centralt i Nykils samhälle. Kyrkogården har
en rektangulär planform i väst/östlig riktning. Kyrkan ligger på kyrkogårdens nordvästra
del och kyrkans långhus är orienterat i öst/väst. En asfalterad gångväg som senare
övergår till en grusgång vid kyrkan leder fram till huvudingången och gångvägen är
anlagd så att besökaren anländer till kyrkogården vid långhusets nordvästra hörn.

Nykils kyrka
Nykil är en medeltida socken och kyrkan är belägen på en höjd i det moderna samhälle,
som vuxit upp runt kyrkplatsen. Kyrkan uppfördes ursprungligen under 1200-talet, men
dess tidi...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister