Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, LJUNG 1:9 LJUNGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUNGS KYRKOGÅRD (akt.), LJUNGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LJUNG 1:9

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Ljungs kyrka
Ljung är en medeltida socken och omnämns 1419 som Liong eller Liungh. Den äldsta
kyrkan på platsen uppfördes av kalksten sannolikt under äldre medeltid. Den förstördes
vid en omfattande brand 1646 men återuppbyggdes strax därefter. I slutet av 1700-talet
blev kyrkan för liten för den växande befolkningen och på initiativ av riksrådet Axel
von Fersen på det närbelägna Ljungs slott uppfördes en ny kyrka i gustaviansk stil på
1790-talet. Den förlades i fonden av en lång allé i en medveten gestaltad miljö runt
slottsanläggningen.

Kyrkan utsattes åter för en brand 1808, men återuppbyggdes samma år. Kyrkan är
sanno...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister