Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, GAMMALKIL 1:5 GAMMALKILS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMMALKILS KYRKOGÅRD (akt.), GAMMALKILS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GAMMALKIL 1:5

Beskrivning

Inventeringsår 2005

GAMMALKILS KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger centralt i Gammalkils bykärna. Kyrkogården
har en rektangulär planform i sydnordlig riktning. Kyrkan ligger på kyrkogårdens
centrala del med den äldre delen, kvadratisk till formen, i söder och den nyare, mer
oregelbundna delen, i norr. Kyrkans långhus är orienterat i öst/väst. Väster om
kyrkogården finns ett åkerlandskap och landsvägen går parallellt med den västra muren.
I norr gränsar kyrkogården mot ett kuperat område med buskage. Den östra sidan utgörs
av åkermark och till viss del bebyggelse. I söder går landsvägen vars sträckning går
mellan kyrkogårdens asfalt...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets byggnadsregister