Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, FLISTAD 9:1 FLISTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLISTAD KYRKOGÅRD (akt.), FLISTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FLISTAD 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger i ett öppet jordbrukslandskap med vid utsikt
åt alla håll utom i norr, där bygatan ansluter. Den börjar vid gamla affären och slutar vid
kyrkan. Kyrkogården har i det närmaste en regelbunden planform, den västra muren är
en aning vinklad mot väster. Kyrkan har en relativt central placering på kyrkogården,
med en viss dragning åt nordväst. Kyrkans långhus är orienterat i öst/väst.
Namnskicket i den omgivande trakten antyder att dess fasta bebyggelse i de flesta fall
går tillbaka till tidig yngre järnålder (ca 600-900 e Kr). Bygden som sådan torde dock
vara betydligt äldre. Den höga uppodli...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister