Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, BJÖRKEBERG 1:15 BJÖRKEBERGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

fd864602 (a)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKEBERGS KYRKOGÅRD (akt.), BJÖRKEBERGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRKEBERG 1:15

Beskrivning

Inventeringsår 2002

BJÖRKEBERGS KYRKOGÅRD
Björkebergs kyrka ligger i öppen slättbygd. Kyrkogårdens planform är något
rektangulär i nord/sydlig riktning. Kyrkan ligger något norr om kyrkogårdens mitt och
långhuset ligger i väst/östlig riktning.

Björkebergs kyrka
Björkebergs kyrka är uppförd i sten omkring sekelskiftet 1200 med rektangulärt
långhus, smalare absidkor, sakristia i norr och spåntäckta takfall. Långhuset har under
1700-talet förlängts åt väster, fått förstorade fönster samt försetts med en spåntäckt
takryttare målad i vitt och rött. Denna restes på 1760-talet med Petter Frimodig som
byggmästare, känd för flera tornbyggnader i läne...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister