Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, ASKEBY PRÄSTGÅRD 1:8 ASKEBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

NF2038/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASKEBY KYRKOGÅRD (akt.), ASKEBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ASKEBY PRÄSTGÅRD 1:8

Beskrivning

Inventeringsår 2006

ASKEBY KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger i utkanten av Askeby samhälle ca 10 kilometer öster
om Linköping. Kyrkogården ligger i ett svagt höjdläge och har en oregelbunden rektangulär
planform i östvästlig riktning. Kyrkan ligger på kyrkogårdens västra del och är orienterad i
östvästlig riktning med koret i öster.

Askeby kyrka
Askeby kyrka uppfördes av sten i mitten av 1100-talet, sannolikt på kungligt initiativ. På
1180-talet överläts kyrkan till cistercienserorden, som grundade ett nunnekloster här. Det
ovanligt långa koret byggdes till på 1400-talet i tegel med strävpelare. Efter en brand i början
av 1600-...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister