Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, KAPELLET 12 KIRSEBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrkan från nordväst.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KIRSEBERGS KYRKA (akt.)
Skåne
Malmö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

KAPELLET 12

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Kyrkan saknar kyrkogård. Kyrktomten omges mot öster av ett staket av metallramar
med tätt placerade ståndare. Mot väster finns en parkering med några planteringsytor
in mot det moderna församlingshuset. Ut mot Vattenverksgatan löper en vitputsad
stenmur avtäckt med tegelpannor. Grindpartiet av smide, ritat av Theodor Wåhlin,
leder in till en stensatt förplats framför kyrkan. Därifrån går dörrar till vapenhuset,
Wåhlins församlingsdel och församlingshuset. Söder om kyrkan finns en stor grönyta,
uppdelad i nivåer med en trädbeväxt slänt emellan. En gång slingrar från Sperlingvägen
ner till lekplatsen, som används av förskolan i...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Se Historik