Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Oskarshamn kn, MISTERHULT 1:94 M.FL. MISTERHULTS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Misterhult 0142

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MISTERHULTS KYRKA (akt.), MISTERHULTS KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Oskarshamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

MISTERHULT 1:94

MISTERHULT 1:93

MISTERHULT 1:90

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Till Misterhults kyrkomiljö hör förutom kyrkan och kyrkogården även de båda kapellen, varav ett ursprungligen var sakristia till gamla kyrkan, samt prästgården och församlingshemmet. Norr och söder om kyrkan fanns tidigare flera stallängor tillhörande socknens gårdar. År 1937 revs stallen och ett gemensamhetsstall uppfördes som ersättning. Det är detta stall som under senare år byggts om till kontor, förråd och toaletter för kyrkogårdens arbetare och besökare. Gamla kommunalhuset söder om kyrkan är numera daghem. Väster om den gamla kyrkogården ligger vid högvatten en liten göl, tidigare en insjö, och en liten bäck, Mistra eller Mis...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Gamla kyrkogården
Allmän karaktär
Kyrkogården har en rektangulär form och är uppdelad i sex kvarter A-F. Största delen upptas av kvarter A-D som utgörs av fyrsidiga områden uppdelade av gångar som leder i öst-västlig respektive nordsydlig riktning. Kyrkogården omgärdas av stenmur och trädkrans. Kvartern E och F är smala områden längs den norra kyrkogårdsmuren. I kvarter A i öster är gravkapellet, f d sakristian till den gamla kyrkan, beläget. Området rymmer enbart köpegravar i kvarteren A, C, E och F, medan de västra delarna av kvarter B och D förutom familjegravar rymmer många linjegravar från 1940-talet. Längs kyrkogårdsmuren i ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.