Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Oskarshamn kn, MALGHULT 2:181 M.FL. KRISTDALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2340-003.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRISTDALA KYRKA (akt.)
Kalmar
Oskarshamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENSÖ 1:17

MALGHULT 2:181

Beskrivning

Allmän karaktär
Kyrkogården består av kvarter A- G, där alla utom kvarter G utgörs av sk köpegravsområden. Kvarter G rymmer linjegravar. En trädkrans av olika lövträd omgärdar kyrkogården. Kyrkogårdens oregelbundna, långsträckta form i öst-västlig riktning är ett resultat av de utvidgningar åt väster som utfördes i tre etapper under 1800-talet. Framför västtornet finns en öppen plan med en bronsfontän i mitten. Kvarter B-D har en strikt utformning med rygghäckar, relativt jämna avstånd mellan raderna och i de närmaste lika långa rader. Kvarter A har en friare utformning och domineras av två stora familjegravar. Kvarter F har en ore...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Kristdala kyrka är belägen mitt i samhället och ca 300 m nordost om den gamla kyrkplatsen där en medeltida kyrka fanns fram till 1792. Kyrkogården kring den nuvarande kyrkan anlades i samband med att kyrkan uppfördes 1789-92. Den gamla kyrkplatsen kallas numera Södra kyrkogården eller Nedre kyrkogården, och brukas även idag.
Platsen för kyrka och kyrkogård skänktes av riksdagsmannen Olof Nilsson i Skinshult och han och prosten Meurling ledde byggnadsarbetena. Båda tillhörde den gamla Krusesläkten.
1814 beslöts att anlita en lantmätare som skulle göra en karta över kyrkoplanen. Kommissionslantmätaren Johan Ludvig Björkgren utförde ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.