Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Partille kn, MANERED 3:1 JONSEREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

aUMFA53824.1204.31

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JONSEREDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Partille

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

MANERED 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

JONSEREDS KYRKA ligger på en avsats i en brant sluttning. Närmast kyrkan en asfalterad gång, och runt om ligger gräsbevuxna ytor inom en omgärdning i form av en häck. Kyrkan ligger i ungefär nord-sydlig riktning, med koret i söder. Från huvudingången i norr leder en lång trappa i två avsatser, flankerad bl a av gråmålade gjutjärnsurnor.

Öster om kyrkan ligger ett murat och putsat bårhus, med en formgivning som ansluter till kyrkan. Slätputsade väggar, avfärgade som kyrkans, med lisener och tandsnitt under takskägget. Taket är valmat och täckt av tjärpapp.

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande