Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Partille kn, PARTILLE 11:28 PARTILLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1204.05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PARTILLE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Partille

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PARTILLE 11:28

Beskrivning

Inventeringsår 2003

PARTILLE KYRKA ligger ganska centralt placerad på kyrkogården, som är regelbundet rektangulär och belägen mellan Säveån i norr och Gamla Kronvägen som passerar längs dess sydsida. I öster angränsar den till Kyrkvägen (nu gångväg) och i väster till gräsytorna och p-platsen invid församlingshemmet. Mitt på kyrkogårdens västsida finns en mindre halvrund utvidgning, en privat begravningsplats, den s k Schmidtska gravplatsen. Den är omgiven av en stenmur, och står i kontakt med övriga kyrkogården genom en öppning i kyrkogårdsmuren.

Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad gråstensmur i öster, söder och väster. Ingångar finns i öster, s...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande