Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, GAMLEBY 4:27 GAMLEBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2629-003.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLEBY KYRKA (akt.), GAMLEBY KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GAMLEBY 4:27

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkan har ett högt men något avskilt läge med vid utblick över de närmaste stadsdelarna. Strax nordöst om kyrkogården ligger ett församlingshem uppfört 1964 och tillbyggt 1984. Kyrkan är placerad i svag nordost-sydvästlig riktning med tornet i nordost. Gamleby centrum ligger ca en kilometer öster om kyrkogården. Sydost och söder om kyrkogården går vägen till Västervik respektive Hallingeberg.
Gamleby kyrkogård anlades i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes på 1830-talet. Tre utvidgningar, på 1920-talet, 1950-talet och 1980-talet, har skapat dagens omfattning. Kyrkogården präglas av församlingsbornas kontinuerliga använd...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Sockenbeskrivning
Gamleby socken ligger ca två mil nordväst om Västervik och gränsar i norr till Dalhem och Överum, i nordost till Lofta, i söder till Törnsfall, i sydväst till Hallingeberg och i väster till Odensvi socken. Landskapet är bitvis dramatiskt med skogsklädda höjder och mellan dem dalsänkor eller mindre slätter. Socknen rymmer ett stort antal fornlämningar som visar på omfattande förhistorisk aktivitet. Många av fynden är från brons- och järnålder. Under järnåldern växte området kring Gamleby fram som en centralort, detta p g a läget vid Gamlebyviken och Gamlebyån. År 1275 omnämns Västervik, som Gamleby då hette, för fö...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.