Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, DALHEMS PRÄSTGÅRD 1:14 DALHEMS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Dalhems kyrkogård 077

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALHEMS KYRKA (akt.), DALHEMS KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DALHEMS PRÄSTGÅRD 1:14

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Dalhems kyrka och kyrkogård är belägna på en höjd. Väster om kyrkan ligger prästgården som idag är såld till privatpersoner. Norr om kyrkan ligger några byggnader. Äldsta av dem är kyrkskolan, den mittersta byggnaden, som uppfördes 1875. I byggnaden fanns också lärarbostad. Väster om den gamla kyrkskolan ligger en modernare skolbyggnad från 1931. Öster om gamla kyrkskolan finns en vaktmästarbostad byggd 1931.
Platsen där Dalhems kyrka är uppförd har varit socknens kyrkplats sedan medeltiden. Av den kyrkogård som fanns innan den nuvarande kyrkan uppfördes finns idag inga spår. När kyrkan stod klar på 1870-talet iordningställdes även...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Sockenbeskrivning
Dalhems socken är belägen på gränsen till Östergötland och gränsar i norr och väster till
östgötska socknar. Socknen utgör det främsta exemplet på den landskapstyp som är
karaktäristisk för tjustbygden. Genom området sträcker sig långsträckta vattensystem och åsar
i huvudriktningen NV-SO. På många ställen är dalsluttningarna mycket branta. De
arkeologiska fynden är få men två fornborgar har påträffats vid Skansberget och vid
Skanskullen. Jämte jordbruket är skogen en viktig näring för socknen. Här har funnits flera
sågar och i närheten fanns länge Eds Cellulosafabrik, Västra Ed. Här har också funnits större
...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets byggnadsregister