Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, KLAGSTORP 56:1 VÄSTRA KLAGSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

680-007.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA KLAGSTORPS KYRKA (akt.)
Skåne
Malmö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KLAGSTORP 56:1

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Kyrkomiljön
Västra Klagstorp är en liten by på slätten söder om Malmö. Byn ligger i ett öppet, platt åkerlandskap med friliggande gårdar. Fyra kilometer västerut ligger Klagshamn vid havet. Fornlämningar visar att området har varit bebott sen flera tusen år. Ändelsen – torp anses härleds till den grupp namn som tillkom under vikingatiden. Äldre skriftlig form är Clauxthorp från 1369. Fram till 1885 var byn och socknens namn endast Klagstorp som då fick tillägget västra.

Före enskiftet låg byn samlad kring kyrkan och jorden omkring var indelad i smala tegar. En brand 1790 ödelade tre gårdar och sju gatehus men kyrkan klarade sig....

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Texten saknas