Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, TYGELSJÖ 41:39 TYGELSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

679-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TYGELSJÖ KYRKA (akt.)
Skåne
Malmö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TYGELSJÖ 41:39

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Kyrkomiljön
Tygelsjö ligger på slätten söder om Malmö.
Bronsåldershögar visar att området har varit bebott sen förhistorisk tid. På den äldsta kartan från 1700-talet omgärdas en central äng av två gator i väst–östlig riktning med kringbyggda gårdar och gatehus. Kyrkan var placerad i norr på en kulle. Bebyggelsen var tätt samlad inom bytomten. Utanför var åkermarken indelad i en mängd smala långa tegar. Vid enskiftet 1805 sammanfördes jorden till större enheter och gårdarna flyttades ut i landskapet. Prästgården och några gårdar låg kvar i byn. Byn kompletterades med nya gathus under 1800-talet.
Järnvägen mellan Malmö och Trellebo...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Texten saknas