Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, SANKT PAULI KYRKA 1 SANKT PAULI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

659-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT PAULI KYRKA (akt.)
Skåne
Malmö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SANKT PAULI KYRKA 1

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Kyrkomiljön
S:t Pauli kyrka ligger i bostadsområdet Rörsjöstaden i centrala Malmö.

Den äldsta stadsliknande bebyggelsen i Malmö uppstod i kvarteren runt S:t Petri kyrka. När Skåne blev svenskt 1658 utvecklades Malmö till en garnisonstad med vallgravar och befästningar inom vilka staden byggdes. Utanför dessa var det åkermark och betesmark. I början av 1800-talet revs befästningarna, våtmarker dikades ut och staden växte. När enskiftet genomfördes på landsbygden sammanfördes jorden till
större enheter och effektivare jordbruk. Många lantarbetare blev arbetslösa och flyttade till städerna där de nya industrierna behövde arbetskra...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Texten saknas