Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, RINGAREN 4 HELIGA TREFALDIGHETSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Malmö Na Skta Maria Mobilia_PMH3136.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HELIGA TREFALDIGHETSKYRKAN (akt.)
Skåne
Malmö

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

RINGAREN 4

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Anläggningen saknar kyrkogård men omges av en tomt. Mot öster utanför kyrkan
ligger en skyddad ”klosterträdgård” omgiven av en tegelmurar avtäckt med stenblock.
Trädgården innehåller buxbomsinramade planteringar, ett stort vårdträd (platan),
skulptur med vatten och en stenbänk. Gångarna är av kalksten. Utanför
församlingshemmet mot öster omges tomten av avenbokshäck och kraftigt hamlade
lindar. Mot vägen i väster gränsar ett nätstängsel och partier av bokhäck. Samtliga
gångar är av kalksten i gräsmattan. Framför entrén i norr ligger röd betongsten.
Byggnader på kyrkotomten
Inga övriga byggnader finns på kyrkotomten.

Se äv...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Se Historik