Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, LOCKARP 34:1 LOCKARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

676-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOCKARPS KYRKA (akt.)
Skåne
Malmö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LOCKARP 34:1

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Den äldsta delen av kyrkogården närmast kyrkan etablerades under medeltiden.
Sannolikt följde kyrkogården i Lockarp det allmänna mönstret från denna tid; en
betad ängsmiljö, där gravarna märktes ut med träkors eller liggande hällar.
Enligt en beskrivning från 1665 omgavs kyrkogården av en stenmur täckt med tegel
och portar täckta med tegel. Fram till 1795 stod en klockstapel av trä i det sydvästra
hörnet av kyrkogården. 1871 beslöts att skaffa järngrindar istället för de tidigare av trä.

Kyrkogården utvidgades 1934 åt söder efter förslag av länsträdgårdsmästare Carl
Lenné i Malmö. Muren mot söder revs delvis och uppfördes i...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Texten saknas