Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, LIMHAMN 154:309 LIMHAMNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

661-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LIMHAMNS KYRKA (akt.)
Skåne
Malmö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LIMHAMN 154:309

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Limhamns kyrka ligger i sydvästra delen av Malmö mellan Hyllie by och gamla Limhamn.
Limhamn nämns första gången 1522 som Limnøhaffuen. Namnet Limhamn är sammansatt av lim, i betydelsen kalk och hamn.
Kalkbrytning och fiske har sedan senmedeltiden varit en viktig binäring för socknens bönder. I början av 1600-talet anlades ett kalkbruk
i Limhamn. Dagens Limhamn bebyggdes i början av 1800-taletoch invånarna var fiskare och sjömän. Samhället blev ett av de ledande fiskelägena i Skåne. Vid 1800-talets slut förvandlades fiskeläget till ett gruv- och industrisamhälle. Storskalig kalkbrytning och cementtillverkning startade som krävd...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Texten saknas