Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, HUSIE 172:280 HUSIE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1419-006.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUSIE KYRKA (akt.)
Skåne
Malmö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HUSIE 172:280

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Den äldsta delen av kyrkogården närmst kyrkan etablerades sannolikt under medeltiden.
Sannolikt följde kyrkogården i Husie det allmänna mönstret från denna tid; en
betad ängsmiljö, där gravarna märktes ut med träkors eller liggande hällar. Kyrkan låg
väl synlig uppe på höjden, avgränsad av någon slags omgärdning. I en beskrivning över
Husie kyrka från 1682 nämns en gråstensmur med tre luckor och en port. Att begravas
på södra sidan av kyrkogården närmst kyrkan hade högst status, medan norra sidan
ansågs som mörkrets sida och främst var till för brottslingar och utsatta.

Under 1700-talet började man, som reaktion mot vanhävd...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Texten saknas