Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, GLOSTORP 27:1 GLOSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

675-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GLOSTORPS KYRKA (akt.)
Skåne
Malmö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GLOSTORP 27:1

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Den äldsta delen av kyrkogården närmast kyrkan etablerades under medeltiden.
Sannolikt följde kyrkogården i Glostorp det allmänna mönstret från denna tid; en
betad ängsmiljö, där gravarna märktes ut med träkors eller liggande hällar.
Enligt en beskrivning från 1665 omgavs kyrkogården av en stenmur med ”en Porth
och Twenne Luker”. En färist för att förhindra djuren att komma in sattes upp i
början av 1700-talet. Fram till 1782 stod en klockstapel av trä på kyrkogården. I
mitten av 1800-talet omvandlades den kulliga gräsängen till grusade gångar och
buxbom planterades mellan gravställena.
Kyrkogården har utvidgats två gånger u...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Texten saknas