Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, ÅSARP 19:1 M.FL. ÅSARP - SMULA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

N Åsarps kyrka exteriör sö negnr 01-268-28a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅSARP - SMULA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅSARP 19:1

ÅSARP 8:55

Beskrivning

Inventeringsår 2001

ÅSARP-SMULA KYRKA ligger på en liten kulle som höjer sig något över den omkringliggande, gräsbevxna kyrkogården. Platsen har tidigare hyst två tidigare kyrkor. Kyrkogården, som är något större åt norr, omges på alla sidor av en hög kallmur av gråsten. Muröppningar med smidesgrindar finns i västmuren i höjd med kyrkans huvudingång, i östmuren något söder om absiden samt i norrmuren i höjd med norrportalen. Utgående från muröppningarna leder grusgångar dels utmed kyrkogårdsmuren och dels fram till kyrkan som helt omges av en grusplan. I grusgången fram till huvudporten i väster har man i mitten lagt en smal gång av kalkstensplattor. V...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik