Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, YLLESTAD 16:1 YLLESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Yllestads kyrka exteriör sv negnr 01-272-20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YLLESTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

YLLESTAD 16:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

YLLESTADS KYRKA omges av en större gräsbevuxen kyrkogård med en utvidgad del åt väster, gjord 1965 på en lägre marknivå. Kyrkogårdsutbyggnaden invigdes år 1966. En kallmurad stenmur löper söder, öster och delvis norr om kyrkan. Då den äldre kyrkogårdens nivå är något högre än landvägens öster om kyrkogården fungerar muren här som terrassmur. Den äldre västmuren, som markerar kyrkogårdens utbredning före utvidgningen, samt dess trädrad av lindar finns kvar sydväst om kyrkan. Utanför sydfasaden står en rad av pelaralmar. Öster om kyrkan, i östra delen av södermuren och i södermuren på den utökade delen finns smidesgrindar. De två sis...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik