Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, ÅSAKA 23:1 VARTOFTA - ÅSAKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vartofta-Åsaka exteriör sv negnr 01-273-25a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VARTOFTA - ÅSAKA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅSAKA 23:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

VARTOFTA-ÅSAKA KYRKA med sin omgivande och nästan runda kyrkogård är belägen i öst-västlig riktning på en hög kulle. Högsta punkten är nordost om sakristian vilket gör att kyrkogården sluttar något åt söder. Sydväst om kyrkan står klockstapeln från 1810. Väster om kyrkan är kyrkogården terrasserad. Öster om kyrkan sluttar marken brant och utanför muren finns stenmassor.
Kyrkogårdens östra del står utan gravar medan dess övre platå närmast kyrkan har gravar i rader med nord-sydlig riktning. Här är gravvårdsbeståndet blandat och till största delen äldre. Norr om kyrkan finns en större gravvård som omgärdas av ett smidesstaket. I söde...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik