Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, ULLENE 14:1 ULLENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ullene kyrka exteriör sö negnr 01-288-3a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ULLENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ULLENE 14:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

ULLENE KYRKA omges av en nära nog oval kyrkogård vars nivå är något förhöjd gentemot omkringliggande mark. Detta gör att den kallmurade kyrkogårdsmuren endast marginellt sticker upp ovan kyrkogårdens marknivå. Smidesgrindar finns i öster och söder samt en nedgång med trappa mot skolan i norr och en enkel öppning med trappa sydväst om tornet. Grusade gångar leder från öppningarna i muren, fram till, och runt kyrkan. Innanför kyrkogårdsmuren finns en trädrad med relativt unga lövträd av olika sorter, bl.a. ask, kastanj, lönn och alm.
Gravvårdarna, som är ordnade i rader med nord-sydlig riktning, finns i störst antal sydost och nordos...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik