Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, TRÄVATTNA 8:1 TRÄVATTNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Trävattna kyrka sv negnr 01-268-4a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRÄVATTNA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TRÄVATTNA 8:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

TRÄVATTNA KYRKA ligger på den norra delen av en relativt stor, gräsbevuxen kyrkogård omgärdad av en kallmurad granitmur. Muren är ej helt rektangulär utan följer landsvägens svagt avrundade linje längs sydsidan. I linje med kyrkans södra och västra portar finns muröppningar, med smidesportar av vilka den södra sannolikt är något yngre. Även på norra sidan finns smidesgrindar som leder ut till en kompostanordning. Innanför muren, på den östra sidan av kyrkogården, har man relativt nyligen planterat oxlar.
Den västra delen av kyrkogården, som tillkom 1921 efter förslag av S Brandel, är belägen på en lägre marknivå vilket markeras gen...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik