Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, TORBJÖRNTORP 17:1 TORBJÖRNTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Torbjörntorps kyrka exteriör sv negnr 01-277-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORBJÖRNTORPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TORBJÖRNTORP 17:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

TORBJÖRNTORPS KYRKA ligger i öst-västlig riktning mitt på den omkringliggande, rektangulära kyrkogården som utökades åt väster 1933. Kyrkogården inramas av en låg häck och innanför denna står höga askar i en nästan intakt trädrad som sträcker sig fram till den utvidgade delen. Åt väster och norr avgränsas denna del av av en kallmur av kalksten samt av en häck med en trädrad innanför.
Kyrkogården, som är gräsbevuxen, har ett delvis bevarat grusgångssystem. En grusad gång leder upp från allén i söder och runt kyrkan. Ytterligare en gång leder rakt från västportalen och in på den utvidgade delen av kyrkogården. Här kantas gången av en...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik