Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, SÖRBY 16:1 SÖRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sörby kyrka exteriör sv negnr 01-281-11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖRBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SÖRBY 16:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

SÖRBY KYRKA omges av en kyrkogård som är är platt och gräsbevuxen med kyrkan placerad på den nordöstra delen. Kyrkogården inramas av en bred, vällagd kallmur mestadels bestående av runda gråstenar. Mot landsvägen i söder, skolgården i väster och parkeringsplatsen i öster står rundbågiga kalkstensstolpar med smidesgrindar. Grindarna åt söder och öster är yngre och tillkomna när kyrkogården ändrades under mitten av 1940-talet. Efter ett förslag från arkitekt Edgar Haasum, rätades den östra kyrkogårdsgränsen ut, kyrkogården utvidgades åt söder, nya grindar tillkom i den då kompletterade stenmuren. I det nordöstra hörnet uppfördes en ek...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik