Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, SOLBERGA 16:1 SOLBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Solberga kyrka exteriör sv negnr 01-268-34a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SOLBERGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SOLBERGA 16:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

SOLBERGA medeltida KYRKA ligger högst upp på kyrkogården som utgörs av en markerad kulle. Kyrkogården är utplanad åt söder, närmast kyrkan, medan övriga delar ligger på en nedre, mer sluttande avsats. Åt väster avgränsas kyrkogården delvis av en kallmurad gråstensmur vilken på grund av höjdskillnaden och utjämningen blivit mer av en terrassmur som endast sticker upp några decimeter ovan kyrkogårdens markplan. Innanför muren finns lövträd, såsom oxel, björk, al och lönn, av olika ålder. Utanför muren sluttar marken brant åt alla håll. I en muröppning sydväst om kyrkan hänger två, relativt moderna, smidesgrindar på grindstolpar av ste...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik