Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, SEGERSTAD 33:1 SEGERSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Segerstads k-a exteriör nv negnr 01-283-4a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SEGERSTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SEGERSTAD 33:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

SEGERSTADS KYRKA omges närmast av en rektangulär kyrkogård vars gräns markeras av en kallmurad stenmur som är mycket låg åt öster och norr. Från parkeringsplatsen i väster, leder en bred grusgång kantad av hamlade träd och en stenmur, upp till kyrkans söderingång. Utanför ingången förgrenar sig grusgången runt hela kyrkan och vidgar sig nordväst om kyrkan till en större plan. Kyrkogården är täckt av gräs och endast en mindre grusgång finns bevarad. Denna löper strax öster om koret från en grind i muren i söder till en likadan grind i norra muren. Gravvårdarna utseende och ålder är blandade. Det finns några med grusfyllda stenramar,...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik