Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, NÄS 16:1 NÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Näs kyrka exteriör sv negnr 01-271-20a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

NÄS 16:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

NÄS KYRKA omges av en rektangulär kyrkogård som avgränsas med en låg och bred kallmurad stenmur. Öster om kyrkan, innanför muren, löper en häck och utanför växer en trädrad av mindre lindar. Innanför den västra muren står en rad av höga lönnar. Huvudingången till kyrkogården, mitt emot kyrkans västportal, har smidesgrindar på grindstolpar av granit. Från grindarna löper en grusgång runt hela kyrkan. I den södra muren, i höjd med sydportalen, finns en liten smidesgrind (1900-tal) som hänger på runda cementstolpar. Kyrkogårdsdelen norr om kyrkan är omdanad och moderniserad, bl.a. genom att gravkvarteren markeras av låga häckar av ölan...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik