Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, MULARP 2:5 M.FL. MULARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Mularps kyrka exteriör sö negnr 01-281-3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MULARPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

MULARP 2:5

MULARP 15:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

MULARPS KYRKA - Den gräsbeklädda, plana kyrkogården omges av en kyrkogårdsmur som har raka sidor åt norr, öster och söder medan västmuren är vinkelformad med en spets, något rundad åt norr, mitt för västportalen. I denna spets finns en entrén i form av två smidesgrindar som hänger på stora stenstolpar krönta av stenklot. Den kallmurade muren är bred, relativt låg och består till största delen av gråsten i olika former. Innanför muren finns en trädrad av lindar. En nyplantering har skett åt söder. Innanför entrégrindarna i väster växer två lövträd. Från denna grind löper en grusad gång fram till västportalen och sedan runt kyrkobygg...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik