Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, MARKA 10:1 MARKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Marka kyrka exteriör sv negnr 01-279-6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARKA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

MARKA 10:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

MARKA KYRKA ligger i öst-västlig riktning mitt på den omkringliggande, med undantag för ett rundat hörn åt nordväst, rektangulära, äldre delen av kyrkogården som 1967, på förslag av trädgårdsarkitekt Samuel Karlén, utökades med en lägre liggande del åt väster. Utanför denna del byggdes en parkering. Klockstapen är belägen ca tio meter nordväst om kyrkan. Kyrkan ligger något upphöjd på en kulle vilket gör att kyrkogården sluttar svagt åt alla håll ned mot den omgärdande stenmuren.
Muren är relativt låg och bred, kallmurad i skalmursteknik av mestadels granit och delvis kalksten. Den fungerar som terrassmur åt söder och största delen...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik