Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, LUTTRA 25:1 LUTTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Luttra kyrka exteriör sö negnr 01-276-17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LUTTRA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LUTTRA 25:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

LUTTRA KYRKA ligger nära mittten av den omgivande, nästan ovala kyrkogården som till största delen begränsas av en kallmurad stenmur. Innanför muren finns en hög trädrad av oxel, ask, lind och lönn samt en låg häck i söder och väster. Den norra sidan av kyrkogården ligger högt ovanför marknivån vilket gör att muren här fungerar som terassmur. Åt nordost avgränsas kyrkogården av en låg häck utanför vilken marken sluttar i en grässlänt med björkar.
Sydost om kyrkan finns en stiglucka i muren. Från stigluckan går en grusgång rakt åt väster, ned till skolbyggnaden. Gångar leder även fram till vapenhuset, till smidesgrinden och trappan ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik