Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, KÄLVENE 24:1 KÄLVENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kälvene kyrka exteriör sv negnr 01-278-24a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄLVENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KÄLVENE 24:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

KÄLVENE KYRKA ligger mitt på en, näst intill, rektangulär kyrkogård som omges av en kallmurad stenmur. Kyrkogården utvidgades 1947 åt sydöst. Denna del är belägen något lägre och omges, även denna, av en kallmurad mur. Innanför kyrkogårdsmuren finns en trädrad med medelålders lindar. Direkt väster om kyrkan, på en gräsbevuxen platå med muravgränsning och stentrappa åt söder, står kyrkans klockstapel. I muren sydväst om klockstapeln finns huvudingången i form av två smidesgrindar som hänger på grindstolpar av huggen granit. Från denna grind löper en grusgång fram mot kyrkan och till klockstapelplatåns trappa, sedan runt kyrkan fram t...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik