Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, KARLEBY 37:1 KARLEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Karleby kyrka exteriör no negnr 01-277-15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KARLEBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KARLEBY 37:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

KARLEBY KYRKA ligger i öst-västlig riktning något åt väster på den omkringliggande, rektangulära kyrkogården. Enligt uppgifter skall kyrkogården ha utvidgats två gånger åt norr och den östra muren ursprungligen ha gått vid sockenmagasinets gavel. På den sydöstra delen av kyrkogården finns, invid muren, ett stort sockenmagasin av sten med en liten ingång i norra fasaden. Genom askallén, från landsvägen i öster, leder en grusad gång fram till smidesgrindar som hänger på grindstolpar uppmurade av kalksten och krönta av kalkstenskors. Gången leder vidare fram mot kyrkans sydportal och runt hela byggnaden. Från denna huvudgång grenar sig...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik