Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, VARVS KYRKA 1:1 M.FL. VARVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Varv-Styra kyrka, 41139

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VARVS KYRKA (akt.), VARV-STYRA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VINBERGA 7:2

VARVS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Styra socken införlivades 1862 i Varvs socken. De båda medeltida sockenkyrkorna revs och en gemensam kyrka för de båda församlingarna uppfördes på en ny kyrkplats intill landsvägen mellan Skänninge och Motala. Den nya kyrkan uppfördes 1860-1861 efter ritningar av arkitekt Johan Adolf Hawerman. Den uppfördes av sten med rektangulärt långhus med rakslutet korparti, lägre femsidig sakristia i öster samt torn i väster. Exteriören, som är mycket välbevarad, präglas av nyklassicism med för tiden typiska inslag av nygotik. Fasaderna är putsade och avfärgade i vitt och sadeltaket är belagt med skiffer. Huvudingången är via tornet i väster, ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

VARV-STYRA KYRKOGÅRD
Kyrkogården anlades 1859-61 på en plats som var belägen mitt emellan Varvs och Styra
kyrkor och fördelaktigt placerad utefter stora landsvägen. Till anläggningen kopplades
redan från början också en skola.
Kyrkogården är rektangulärt formad med en smal utvidgning i öster där gravkapell och
minneslund är placerade.

Varv-Styra kyrka
Den nya kyrkan för den sammanslagna församlingen Varv-Styra blev färdig 1861 och
invigdes 1862. Den uppfördes 1860-1861 efter ritningar av arkitekt Johan Adolf
Hawerman. Kyrkan uppfördes av sten med rektangulärt långhus med rakslutet korparti,
lägre femsidig sakristia i öst...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister