Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, JÄLA 12:1 JÄLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Jäla kyrka exteriör sö negnr 01-267-33a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

JÄLA 12:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

JÄLA KYRKA ligger placerad något norrut på den omgivande, rektangulära kyrkogården. Kyrkogården omges av en relativt hög, kallmurad kyrkogårdsmur med huvudingång, i form av en smidesgrind, i den norra muren i höjd med tornet. Ytterligare en grind, bredare och modernare, finns i murens sydvästra hörn. Innanför muren finns en trädrad med lindar och lönnar. Utmed den sydöstra delen av muren finns en gräsbevuxen jordvall. I kyrkogårdens sydvästra hörn finns en ekonomibyggnad uppförd 1985-86 som innehåller WC och redskaps- och likbod. Huset har stående locklistpanel målad i röd oljefärg, kopplade fönster och sadeltak med enkupigt tegel. ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik