Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, HÄLLESTAD 2:4 M.FL. HÄLLESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hällestads kyrka exteriör sö negnr 01-266-22a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄLLESTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HÄLLESTAD 2:4

HÄLLESTAD 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

HÄLLESTADS KYRKA och den gräsbevuxna kyrkogården ligger på en svagt upphöjd platå i landskapet. Kyrkan är omgiven av en bred krattad grusgång som åt öster sträcker sig ända fram till kyrkogårdsmuren. Kyrkogården avgränsas åt norr, söder och väster av ett enkelt taggtrådsstängsel. Runt om kyrkogården finns en trädrad med höga, uppvuxna almar och lönnar. Kyrkogårdsmuren åt öster följer den passerande grusvägens kurvlinje och har ingångar mot den södra respektive den norra sidan om kyrkans kor. Stenpollare bär upp grindar i svart smide varav den södra har årtalet "1895". Gravvårdarna, som är både av det enklare slaget och sådana med g...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik