Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, GÖTEVE KYRKA 1:1 M.FL. GÖTEVE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Göteve kyrka exteriör sö negnr 01-285-17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTEVE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GÖTEVE-ÄSTORP 4:5

GÖTEVE KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

GÖTEVE KYRKA - Den medeltida kyrkan ligger i öst-västlig riktning mitt på en rektangulär kyrkogård som sluttar svagt åt öster. Kyrkogården avgränsas av en bred, kallmurad kyrkogårdsmur. Innanför muren finns en oregelbunden trädrad med olika lövträd. Ingångar genom muren finns rakt utanför det västra respektive det södra vapenhuset. Kyrkogårdens murar lades om 1919 i samma teknik som tidigare. Grindarna är av smide med enkla rullornament. Grusgångar leder från grindarna till och runt kyrkan samt innanför de yttersta gravarna. Grusgångarna leder även in på den utökade begravningsplatsen åt norr. Den tillbyggda delen planerades 1974 av...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik