Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, FLOBY 39:1 M.FL. FLOBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

floby kyrka exteriör sv negnr 01-268-15a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLOBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FLOBY 39:1

FLOBY 1:14

Beskrivning

Inventeringsår 2001

FLOBY KYRKA är centralt belägen på en stor omgivande kyrkogård som åt norr, delvis åt väster samt åt söder begränsas av en mycket vällagd, bred, kallmurad skalmur. Öppningar i muren, dock utan grindar, finns i linje med kyrkans västra och södra ingångar. Den norra delen av västmuren är ersatt av en ridå av växtlighet som begränsar sikten in till den f.d. lärarbostaden. Kyrkogårdens östra gräns markeras av en nivåhöjning visavi odlingsmarken nedanför. Utmed denna gräns står en rad med höga almar. Utanför västmuren har man planterat en rad björkar. Invid den norra muren växer höga ekar.
Norr om kyrkan sträcker sig kyrkogården ända bo...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik