Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, DALA 33:2 DALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Dala kyrka exteriör västfasad negnr 01-284-26a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

DALA 33:2

Beskrivning

Inventeringsår 2001

DALA KYRKA är belägen på en hög kulle med vid utsikt över byn och omkringliggande jordbrukslandskap. Kyrkogården, som sluttar åt väster och öster, är omgiven av en kallmurad kyrkogårdsmur åt söder, väster och delvis åt norr där gränsen sedan markeras av en klippt häck. Innanför muren står en trädrad (lönn, alm mfl). I det sydöstra hörnet av kyrkogården finns en ekonomibyggnad. Huvudentrén till kyrkogården sker genom västmurens smidesgrindar som är placerade i linje med västportalen. Från denna ingång leder en bred grusgång, kantad av en allé av klippta pelaralmar, upp till västportalen och runt hela kyrkobyggnaden med en avstickare ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik