Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, BRISMENE 7:1 BRISMENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

brismene kyrka exteriör sovy negnr 01-267-2 anl

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRISMENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRISMENE 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

BRISMENE KYRKA är centralt placerad på den nästintill rektangulära kyrkogården. Norra delen av kyrkogården är upphöjd som en platå och sluttar något ned mot vägen söder om kyrkan. De uppfyllda delarna i söder, norr och väster avgränsas av en kallmur i motsvarande höjd men som sticker upp ovan det anlagda markplanet mot söder och i den södra västmuren. I denna mur, i södermuren i höjd med kyrkans södra ingång samt i murens sydvästra hörn finns äldre smidesgrindar (i den södra grinden står årtalet 1911).
Från grindarna leder krattade grusgångar, en leder fram mot kyrkan och två löper parallellt med den södra muren. Runt tornet finn...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik