Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, SPERLINGSHOLM 1:5 SPERLINGSHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

raä.svk110

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPERLINGSHOLMS KYRKA (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SPERLINGSHOLM 1:5

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister

Inventeringsår 2001

Kyrkan är belägen på en höjd med utsikt över Nissan. Kyrkogården ligger norr om kyrkan och kringgärdas av en betongmur som på utsidan beklätts med tegel. I toppen ligger skivor av dansk sjösten. Muren är på norra insidan putsad och vit med uppskjutande pelarkrön som klätts med taktegel. På mitten gör norra muren en utbuktning. Innanför är ett kors av granit placerat. Söder om korset finns en låg mur av runda stenar.

En smidesgrind hänger i två murade tegelpelare i söder. Från entrén leder en grusad gång fram till stenkorset i norr.
Kyrkogården är i huvudsak gräsbevuxen. Här finns tre äldre stora träd, några tujor och en rododendro...

Läs mer i eget fönster