Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, RÄVINGE 12:1 M.FL. RÄVINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2008-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÄVINGE KYRKA (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÄVINGE 12:1

RÄVINGE 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Rävinge kyrka omgärdas av en kyrkogård med en skalmur av natursten. Huvudingången, med en svart smidesgrind och grindstolpar av natursten, är belägen i väster. Även i norr och i söder finns ingångar till kyrkogården, också här med svarta smidesgrindar i lika utformning som den vid huvudingången, dock något mindre i storlek. I öster saknas grindar men här återfinns en öppning i muren. I öster ligger även ett f d bisättningsrum, en liten enplansbyggnad med vitputsad fasad, som används till förråd.
Från ingångarna leder grusade gångar fram till och runt om kyrkan. Smala lyktstolpar med runda glaskulor är utplacerade längs gångarna. Gr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister