Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, SANKT NIKOLAUS 18 M.FL. SANKT NIKOLAI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1830-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT NIKOLAI KYRKA (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

SANKT NIKOLAUS 18

SANKT NIKOLAUS 17

Beskrivning

Inventeringsår 2005

MILJÖ - S:t Nicolai kyrka är centralt belägen i Halmstad och angränsar Stora Torg på dess södra sida. En lokalgata angränsar kyrkotomten mot norr och öster. Mot söder ligger en parkeringsplats för Länsstyrelsen. I väster återfinns en putsad byggnad som används som församlingshem, prästgård m.m. Öster om kyrkan ligger rådhuset.

ANLÄGGNING - Kyrktomten är liten och är bevuxen med gräs, buskar och rabatter. Kyrkan omgärdas av gångar lagda med gatsten samt mot norr, öster och söder av trädrader av lind. I SO står en hängbok. I gräsmattan finns äldre gravhällar. Kyrkogården används emellertid inte längre för begravningar. I väster ligge...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister