Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, GETINGE 3:81 GETINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2009-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GETINGE KYRKA (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GETINGE 3:81

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Getinge kyrka är belägen i sydöstra delen av byn och omges av en kyrkogård.
Kyrkogården har utökats i flera etapper. Den äldsta delen i närmaste anslutning till kyrkan ramas in genom trädrader av alm i V, N och S (i Ö har de tagits bort pga almsjukan). Därtill av en kyrkogårdsmur med tre smidesgrindar, två st i V och en st i Ö. De förnäma kyrkogårdsgrindarna är från 1693 och har tillverkats i Göteborg av Mäster Casper Müller. De har ursprungligen tillhört Christine kyrka i Göteborg.

Huvudentrén i väster har höga naturstensstolpar med blomsterkrukor av järn och en utsmyckad grind av smide. Framför denna finns en asfalterad parkerin...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister