Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, BORGUNDA 56:1 M.FL. BORGUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

dhd12015

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BORGUNDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BORGUNDA 56:1

BORGUNDA 49:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

BORGUNDA KYRKA omges av en rektangulär kyrkogård som sluttar relativt kraftigt åt öster. Kyrkogården inramas av en kallmurad stenmur som har en stor, äldre grind mot landsvägen öster om kyrkan. Mot en utvidgad del av kyrkogården åt väster finns en recent smidesgrind. Grindarna är upphängda på fyrkantiga grindstolpar av massiv sten. Från grinden i östra muren leder en bred, grusad (grus på asfalt) gång, kantad med en allé av hårt nedklippta almar, upp mot koret. Det absidformade koret omgärdas av en gräsbevuxen kulle eller avsats som avgränsas av en terrassmur av kalksten.
Mycket av det ursprungliga gångsystemet är borttaget men på ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik