Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, VARVET 3 Ny sökning Tillbaka till sökning

Varvet 1_1,2&3_6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Västmanland
Arboga

Handel och bankväsende - Kontorshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

VARVET 3

Beskrivning

Inventeringsår 1998

Byggnaden på fastigheten uppfördes ursprungligen 1916 som stadsingenjörskontor och kontor för det intilliggande elverket. Byggnadens stildräkt, som är nationalromantisk, är någorlunda bevarad. Tidstypiska detaljer är det höga takfallet och dekoren i form av ankarslut vilka ger byggnaden en medeltida karaktär. Huruvida tegelfasaden ursprungligen varit slammad eller med synligt tegel ska vara osagt. Båda varianterna förekom. Vid en eventuell upprustning av byggnaden borde dess fasad återställas i ursprungsskick.